هر چی بخوای

دیدار

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عشق» ثبت شده است

آدم‌های دنیای هر کس دو دسته هستند. آدم‌های داشته و نداشته...

آدم‌های داشته همان کسانی هستند که کنارشان غذا می‌خوری، راه می‌روی و حتی می‌خندی... آدم‌های داشته یعنی همان آدم‌های روزمره! 

هر روز میبینی‌شان... چشم توی چشم می‌شوید... اما....

دسته دوم آدم‌های نداشته هستند... همان‌ها که حسرت داشتن‌شان توی دلت مدام بالا و پایین می شود اما نباید که داشته باشی‌شان!

چون اگر به تو تعلق داشته باشند، می‌شوند آدم روزمره!

اصلا قشنگی این آدم‌ها به نداشتن‌شان است.

باید از دور نگاه‌شان کنی...

بعد بودن‌شان را قاب بگیری و بچسبانی بهترین جای دلت!

واقعیت این است که ما بیشتر از آدم‌های داشته، با آدم‌های نداشته‌مان زندگی می‌کنیم.

همین‌ها هستند که به زندگی‌مان عمق می‌بخشند.

همین‌ها هستند که امید را در دل‌مان زنده می‌کنند.

گریه و خنده‌مان را میفهمند و سکوت‌مان را ترجمه می‌کنند.

نداشتن این آدم‌ها درد دارد اما قشنگی زندگی به همین نداشتن آم‌هاست...

به این است که از دور نگاه‌شان کنی و لبخند بزنی و بگویی: آدم نداشته! اگر بدانی چقدر دوستت دارم...!!

 دختر کوچولوی ملوس دو تا سیب در دو دست داشت. در این موقع مادرش وارد اطاق شد. چشمش به دو دست او افتاد. گفت، "یکی از سیباتو به من میدی؟" دخترک نگاهی خیره به مادرش انداخت و نگاهی به این سیب و سپس آن سیب. اندکی اندیشید. سپس یک گاز بر این سیب زد و گازی به آن سیب. لبخند روی لبان مادرش ماسید. سیمایش داد میزد که چقدر از دخترکش نومید شده است. امّا، دخترک لحظه‌ای بعد یکی از سیب‌های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت، "بیا مامان این سیب شیرین‌تره!" مادر خشکش زد. چه اندیشه‌ای به ذهن خود راه داده بود و دخترکش در چه اندیشه بود. هر قدر باتجربه باشید، در هر مقامی که باشید، هر قدر خود را دانشمند بدانید، قضاوت خود را اندکی به تأخیر اندازید و بگذارید طرف مقابل شما فرصتی برای توضیح داشته باشد.


همین فقط !یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه: اگر: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد

 با: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26

 آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کا[!]ت؟

 Hard work=تلاش سخت H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟

 Knowledge=دانش K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

 عشق چطور؟؟؟

 Love=عشق

L+o+v+e=12+15+22+5= 54%

خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛ اما نه...!!!

 پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟

پول Money=پول

 M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%

 اینها کافی نیستند؛ پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟ ... ... ... ...

 ... نگرش...!!!

 Attitude=نگرش

 A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

آری... اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد... 

نگرش، همه چیز را عوض میکند


وقتی دو قلــ♥ــب برای یکـدیگر بتپد… هیچ فاصلـــ ــه ای دور نیسـت … هیچ 


زمانی زیــــاد نیسـت… و هیچ عشـــ♥ـــق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور


 کند ! محکـم تریـن برهان عشــ♥ـــق" اعتمــــــــــــــ♥ــــــــــــاد" اسـت…