هر چی بخوای

دیدار

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ع-ش» ثبت شده است

فکرش نباش مال کسی جز تو نیستم
دیگر به فکر هم نفسی جز تو نیستم

عشق تو خواست با تو عجینم کند که کرد
وقتی به عمق من برسی جز تو نیستم

بعد از چقدر این طرفو آن طرف زدن
فهمیده ام که درهوسی

جز تو نیستم

یک آسمان اگر چه بهرویم گشوده است
من راضی ام که درقفسی

جز تو نیستم

حالا خیالم از تو که راحت شود عزیز
دیگر به فکر هیچ کسی

جز تو نیستم