هر چی بخوای

دیدار

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرگ» ثبت شده استمیگن خواب یه مرگ کوتاهه 

ولى چه فرق عجیبى است

 بین مرگ و خواب

 وقتى عزیزى خوابیده 

دلت مى خواد حتى هیچ پرنده اى پر نزنه تابیدارنشه 

و وقتى مرده

دوست دارى با بلندترین صداى دنیا

بیدارش کنى ولى افسوس


تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم