هر چی بخوای

دیدار

۵ مطلب با موضوع «مختار» ثبت شده است

اربعین

پریشان زینب ....... پریشان خانوم ........پریشان خواهر 

یازینب


سلام 

کیان( کیسان ابو امره ) (یار مختار) 

دشمن جفا کار بِه از دوست بی وفاست

                                                                          کیان

 ، تیر دشمن بر جسم می نشیند و از دوست برجان


یا علی