هر چی بخوای

دیدار

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

سلام  دوستان گلم پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/ اینم اولین پست مرداد ماه ۹۲

طاعات قبول ......... امید وارم منو هم اگه دعا کردین بازم دعا  کنین ولی اگه دعا نکردین تو این روزا حتما دعا کنید ...... یا علیپریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

یه چیزی:

استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : نه !! استاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نـــــه !! استاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : نــــــــــه !! استاد گفت پس خدا وجود ندارد یکی از دانشجویان بلند شد و گفت : کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند : نـــــه !! کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : نــــــــه !! کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند : نــــــــــــــــه !! دانشجو گفت پس استاد عقل نداره

دانشجو عاقل به این می گنا ........یاد بگیرین 

ولی نامرد اخر ترم پسر  رو انداخت

در پناه حق

سلام 


اگر تنها شدی نترس ..پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

.. گاهی خدا همه را از تو دور میکند تا

 به تو بفهماند همه یک روز تنهایت میگذارند جز خود او.پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/در پناه حق