هر چی بخوای

دیدار

مادرا !!!!!!!!

سه شنبه, ۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰ ق.ظ

سلام .. 

بعد از چند وقت اپ کردم 

داستان جالبیه .. ....... من که هر وقت می خونم گریم در میاد....

بخونین:

ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼه ﮑﺎﺩﻭیی ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟ ﻣﺎﺩﺭ: ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕﺑﯿﻤﺎﺭی قلبی ﺩﺍﺭﻩ . ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻡﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ ! ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ .... ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ . ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐِ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﻋﺸﻘﺶﻧﯿﺴﺖ * " 


به سلامتی همه مـــــــــــــادرا

یا علی


 • ait20

نظرات (۱۳)

خب جالب بود

پاسخ علیرضا:
iiiiii
 • زهرا پیشی
 • خیلی قشنگ بود 
  پاسخ علیرضا:
  !!!!
 • تک تیرانداز
 • نمیتونم چیزی بنویسم یا بگم جز یک آه بلند ...!!
  پاسخ علیرضا:
  )))))))!!!
 • زهرا پیشی
 • سلام !!!
  سفارش نوشته ی متحرکت آماده شد در ادامه مطلب وبلاگم در همان پست 
  پاسخ علیرضا:
  دسته شما مر30
 • زهرا پیشی
 • @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@
  پاسخ علیرضا:
  چه جالب
  باشه 
 • مهدی ایکس
 • آههههههههههههههههههههههههههههههههههههه یه لحظه دلم خالی شد :((
  پاسخ علیرضا:
  واقعا !!!
 • مدیر سایت
 • به سلامتی...
 • عرفان ابوالحسنی
 • .............. اینقدر گریه کردم که..................

  بهشت زیرپای مادران است
  پاسخ علیرضا:
  یا علی 
 • محمدرضا بهمرد
 • سلام
  آپم
  با یه مطلب نیمه اختصاصی(ترجمه از سایت خارجی توسط خودم)
  منتظرما
  پاسخ علیرضا:
  چشم 
  اومدم 
 • محمدرضا بهمرد
 • لینکت کردم
  منو با نام وبنوشت محمدرضابهمرد لینک کن
  پاسخ علیرضا:
  لینکی 
 • زهرا پیشی
 • ````````````````````````````````00
  `````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶
  ````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶
  ````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶
  ``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶
  `````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0
  ````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0
  ````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶
  ````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶
  ````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶
  ````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶
  ````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶
  ```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶
  ``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶
  ``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1
  ``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶
  `0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0
  ``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0
  ``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1
  ¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶
  ``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1
  ```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11
  `1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶
  1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶
  ¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
  101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101
  01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010
  110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101
  1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111
  ¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1
  000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0
  ¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110
  ¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶
  000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶
  ¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶
  1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶
  ````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00
  ````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0
  ````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1
  `````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0
  ```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶
  ```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶
  ````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶
  ````````0¶¶10````````````1¶11¶¶0`````````````0¶1
  ``````````01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  آپم سر بزنی ممنون میشم
  پاسخ علیرضا:
  باش
 • عسل شهیدی
 • _________________________¶¶¶¶¶
  _______________________¶¶¶¶¶11¶¶
  _____________________¶¶¶¶111111¶¶
  ___________________¶¶¶111111111¶¶¶¶
  __________________¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
  _________________¶¶111111111111111111¶¶¶
  ________________¶¶1111111111111111111111¶
  _______________¶¶1111111111111111111111¶¶
  _____________¶¶¶111111111111111111111¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶
  _________¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶
  _______¶¶¶1111111111111111111111111111111¶¶¶
  ______¶¶11111111111111111111111111111111111¶¶
  _____¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶
  ____¶¶111111111111111111111111111111111111111¶¶
  ___¶¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶
  __¶¶1111111111111111111111111¶11111111111111111¶¶
  __¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶
  ¶¶1111¶________¶¶¶_________¶111111111111111111111¶
  ¶¶111¶_____¶¶¶_¶¶____¶¶_____¶11111111111111111111¶
  ¶¶111¶_____¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶____¶11111111111111111111¶
  ¶¶1111¶______¶¶¶¶____¶¶____¶111111111111111111111¶
  _¶1111¶¶___¶¶¶___¶¶_______¶¶11111111111111111111¶¶
  _¶¶11111¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶
  __¶1111¶¶¶___________¶¶¶11111111111111111111111¶¶
  __¶¶1¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶
  ___¶¶¶¶___$$$$$$$$$$$$$¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶
  ____¶¶1¶¶$$$$$$$$_____¶¶____________¶¶¶111111¶¶
  _____¶¶11¶¶_________¶¶¶_______________¶¶¶111¶¶
  ______¶¶11¶¶¶______¶¶___________________¶11¶¶
  _______¶¶1¶__¶¶¶__¶¶____________________¶¶¶¶
  _________¶¶¶____¶¶_____________________¶¶¶
  ___________¶¶¶_______________________¶¶¶
  ____________¶¶¶¶_________________¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  اپم ممنون میشم اگر یه سری بزنی وکامنت بزاری


  پاسخ علیرضا:
  باش 
  اخیییییی خیلی قشنگ بود
  پاسخ علیرضا:
  خواهش .
  راستی شما ؟؟؟؟؟؟ 
  از کجا ؟

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">